Adunarea Generală a Acționarilor

Puteți descărca mai jos documentele referitoare la Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Holde Agri Invest SA, care a avut loc pe 12 martie 2020.

Aici investitorii pot găsi informații despre Adunările Generale ale Acționarilor Holde Agri Invest care au fost organizate până acum sau care vor fi organizate în viitor.