Acțiuni HAI

Capitalul social, subscris și integral vărsat al Holde Agri Invest este de 102.130.890 RON, divizat în 102.130.890 acțiuni, fiecare cu o valoare nominală de 1 leu, din care 101.435.040 acțiuni ordinare clasa „A” și 695.850 acțiuni preferențiale clasa „B”.

De la listare, compania a efectuat desfășurat două operațiuni de majorare a capitalului social, în 2021 și 2022, cu aport din partea acționarilor. Detalii despre cele două operațiuni sunt disponibile aici (operațiunea de majorare a capitalului social din 2022) și aici (operațiunea de majorare a capitalului social din 2021).

Acțiunile ordinare clasa “A” ale Holde Agri Invest au debutat la tranzacționare pe Sistemul Multilateral de Tranzacționare (MTS) al Bursei de Valori București în data de 1 octombrie 2020. Acțiunile sunt disponibile sub simbolul „HAI”.

Investitorii pot urmări evoluția acțiunilor Holde la Bursa de Valori București vizitând profilul emitentului pe site-ul BVB, disponibil aici.

 • Pers. Fizice
 • Pers. Juridice
 • S. SEVENX VENTURES S.R.L.
 • VERTICAL SEVEN GROUP SRL
56.34,16.55,16.24,10.87
 • Pers. Fizice
 • Pers. Juridice
 • S. SEVENX VENTURES S.R.L.
 • VERTICAL SEVEN GROUP SRL
 • 56.34%
 • 16.55%
 • 16.24%
 • 10.87%

Structura acționariat - Acțiuni ordinare clasa "A"