Acțiuni HAI

Capitalul social, subscris și integral vărsat al Holde Agri Invest este de 43.069.796 RON, divizat în 43.069.796 acțiuni, fiecare cu o valoare nominală de 1 leu, din care 37.242.621 acțiuni ordinare clasa „A” și 5.827.175 acțiuni preferențiale clasa „B”. 

37,242,621 acțiuni ordinare clasa “A” ale Holde Agri Invest au debutat la tranzacționare pe Sistemul Multilateral de Tranzacționare (MTS) al Bursei de Valori București în data de 1 octombrie 2020. Acțiunile sunt disponibile sub simbolul „HAI”.

Investitorii pot urmări evoluția acțiunilor Holde la Bursa de Valori București vizitând profilul emitentului pe site-ul BVB, disponibil aici.

Structură acționariat Holde Agri Invest

VERTICAL SEVEN GROUP SRL deține 6.313.500 acțiuni cu valoare nominală de 1 leu fiecare, reprezentând 14,6588% din capitalul social total, din care 4.855.125 acțiuni ordinare (Clasa A), reprezentând 13,0365% din acțiunile ordinare și drepturile de vot și 1.458.375 acțiuni preferențiale cu dividend prioritar fără drept de vot (Clasa B), reprezentând 25,0270% din totalul acțiunilor preferențiale.

Investitori individuali (persoane fizice) dețin 27.032.966 acțiuni cu valoare nominală de 1 leu fiecare, reprezentând 62,7654% din capitalul social total, din care 24.380.041 acțiuni ordinare (Clasa A), reprezentând 65,4628% din acțiunile ordinare și drepturile de vot și 2.652.925 acțiuni preferentiale cu dividend prioritar fără drept de vot (Clasa B), reprezentând 45,5270% din totalul acțiunilor preferențiale.

Persoane juridice dețin 9.723.330 acțiuni cu valoare nominală de 1 leu fiecare, reprezentând 22,5758% din capitalul social total, din care 8.007.455 acțiuni ordinare (Clasa A), reprezentând 21,5007% din acțiunile ordinare și drepturile de vot și 1.715.875 acțiuni preferențiale cu dividend prioritar fără drept de vot (Clasa B), reprezentând 29,4460% din totalul acțiunilor preferențiale.

Free-float-ul efectiv (sunt luate în considerare doar acțiunile tranzacționabile din clasa „A”) al Holde Agri Invest este de 86,96%.

 • Vertical Seven Group
 • Investitori individuali
 • Persoane juridice
14.6588,62.7654,22.5758
 • Vertical Seven Group
 • Investitori individuali
 • Persoane juridice
 • 14.6588%
 • 62.7654%
 • 22.5758%

Structura acționariat - Capital social total

 • Vertical Seven Group
 • Investitori individuali
 • Persoane juridice
13.0365,65.4628,21.5007
 • Vertical Seven Group
 • Investitori individuali
 • Persoane juridice
 • 13.0365%
 • 65.4628%
 • 21.5007%

Structura acționariat - Acțiuni ordinare clasa "A"