Calendar financiar

  • 27 nov. 2020 Publicarea raportului financiar trimestrial pentru T3 2020
  • 30 mai 2020 Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (AGOA)
  • 13 mart. 2020 Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor (AGEA)
  • 12 feb. 2021 Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor (AGEA)
  • 01 mart. 2021 Rezultate financiare preliminare 2020
  • 26 apr. 2021 Adunarea Generală a Acționarilor
  • 27 apr. 2021 Raport anual pentru 2020
  • 06 iul. 2021 Ziua Investitorului Holde
  • 06 sept. 2021 Raport financiar S1 2021
  • 26 nov. 2021 Raport financiar T3 2021