Calendar financiar

  • 27 nov. 2020 Publicarea raportului financiar trimestrial pentru T3 2020
  • 30 mai 2020 Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (AGOA)
  • 13 mart. 2020 Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor (AGEA)