Majorare capital social 2023

În această secțiune, investitorii pot găsi toate informațiile legate de operațiunea din 2023 de majorare a capitalului, aprobată prin decizia Consiliului de Administrație al Companiei, din 25.08.2023. Operațiunea de majorare a capitalului social se realizează în conformitate cu hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor a Companiei din data de 15.12.2022.

Conform deciziei Consiliului de Administrație, Compania va emite în operațiunea de majorare a capitalului, 40.000.000 noi acțiuni de clasă A cu o valoare nominală de 1 leu / acțiune. Operațiunea de majorare a capitalului va fi organizată în două etape. Prima etapă o reprezintă subscrierea pe baza drepturilor de preferință iar în a doua se va desfășura plasamentul privat. Calendarul detaliat al operațiunii este prezentat mai jos:

Eveniment Data
Etapa 1: subscrieri în baza drepturilor de preferință 13.11.2023 – 13.12.2023
Publicarea raportului referitor la încheierea Etapei 1 14.12.2023
Etapa 2: plasament privat pentru acțiunile rămase Stabilită printr-o decizie separată a Consiliului de Administrație

 

În prima etapă, investitorii vor putea cumpăra acțiuni nou emise pe baza numărului de drepturi de preferință. Pentru a subscrie o nouă acțiune, sunt necesare 2,535876 drepturi de preferință, cu rotunjire la cel mai apropiat număr natural inferior. Pe lângă drepturile deținute, investitorii vor trebui, de asemenea, să plătească prețul stabilit în Prospect la 1 leu / acțiune. Drepturile de preferință cu simbol HAIR05, au fost încărcate în conturile acționarilor în data de 15.09.2023. Drepturile de preferință nu vor fi tranzacționabile, conform Deciziei Consiliului de Administrație din data de 02.10.2023.

Acțiunile de clasă A care rămân nesubscrise după încheierea primei etape vor fi oferite într-un plasament privat (care va putea include, după caz, și operațiuni de conversie a creanțelor certe, lichide și exigibile deținute (i) deținute în conformitate cu Termenii Principali privind încetarea Contractului de Management încheiat între Holde Agri Invest S.A. și Holde Agri Management S.R.L. la data de 22 septembrie 2018, în conformitate cu Hotărârea AGEA nr. 1 din 15 decembrie 2022; și (ii) de persoanele care au cesionat către Companie acțiuni din Clasa B în cadrul programului de răscumpărare aprobat prin hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor nr. 2 din 27 aprilie 2022, conform deciziei separate ce va fi adoptată de Consiliul de Administrație), la un preț care va fi stabilit de către Consiliul de Administrație al Companiei printr-o decizie separată care va fi adoptată după finalizarea Etapei 1.

 

DISCLAIMER

Documentele pe care încercaţi să le accesaţi vă sunt puse la dispoziţie pe această pagină de internet de către Holde Agri Invest S.A., cu bună credinţă şi exclusiv în scop informativ. Aceste documente nu se adresează, sau, după caz, nu sunt accesibile, persoanelor din Statele Unite ale Americii sau persoanelor care au reședința sau care se află în Australia, Canada, Japonia sau orice altă jurisdicţie în care punerea la dispoziție a documentelor pe care încercaţi să le accesaţi ar încălca legile și reglementările aplicabile.

Documentele nu reprezintă şi nu fac parte din nicio ofertă sau solicitare de a cumpăra sau a subscrie valori mobiliare care s-ar derula în Statele Unite ale Americii, Australia, Canada, Japonia sau în orice jurisdicţie în care astfel de oferte sau vânzări sunt ilegale („Jurisdicţiile Excluse”). Valorile mobiliare în legătură cu care urmează să se desfășoare o ofertă nu au fost şi nu vor fi înregistrate în baza Legii privind Valorile Mobiliare din SUA, 1933, cu modificările ulterioare, sau în baza altor legi aplicabile privind valorile mobiliare din orice stat, provincie, teritoriu, district sau jurisdicţie din Jurisdicțiile Excluse.