Majorare capital social 2021

În această secțiune, investitorii pot găsi toate informațiile legate de operațiunea din 2021 de majorare a capitalului, aprobată prin decizia Holde Agri Management S.R.L., Administratorul Unic al companiei, din 16.03.2021. Operațiunea de majorare a capitalului social se realizează în conformitate cu hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor a Companiei din data de 12.02.2021.

Conform deciziei Administratorului Unic, Compania va emite în operațiunea de majorare a capitalului 21.000.000 noi acțiuni de clasă A cu o valoare nominală de 1,0 RON / acțiune.  Operațiunea de majorare a capitalului va fi organizată în două etape, între 25 mai și 19 iulie 2021. Prima etapă o reprezintă subcrierea pe baza drepturilor de preferință iar în a doua se va desfășura plasamentul privat. Calendarul detaliat al operațiunii este prezentat mai jos:

Eveniment Data
Tranzacționarea drepturilor de preferință HAIR01 25.05.2021 – 31.05.2021
Etapa 1: subscrieri în baza drepturilor de preferință 04.06.2021 – 03.07.2021
Publicare raport despre încheierea etapei 1 05.07.2021
Etapa 2: plasament privat pentru acțiunile rămase 06.07.2021 – 19.07.2021, cu opțiune de închidere anticipata

În prima etapă, investitorii vor putea cumpăra acțiuni nou emise pe baza numărului de drepturi de preferință. Pentru a subscrie o nouă acțiune, sunt necesare 1,773458142857143 drepturi de preferință, cu rotunjire la cel mai apropiat număr natural inferior. Pe lângă drepturile deținute, investitorii vor trebui, de asemenea, să plătească prețul stabilit în Prospect la 1,38 lei / acțiune. Drepturile de preferință cu simbol HAIR01, au fost încărcate în conturile acționarilor în data de 05.04.2021. Drepturile de preferință vor fi tranzacționate pe piața SMT-AeRO, în perioada specificată mai sus.

Acțiunile de clasă A care rămân nesubscrise după încheierea primei etape vor fi oferite într-un plasament privat la un preț care se va încadra în intervalul 1,39 lei / acțiune și 1,55 lei / acțiune. Dacă sunteți interesați să participați la plasamentul privat pentru noile acțiuni Holde Agri Invest, vă rugăm să contactați intermediarul nostru, BT Capital Partners, pentru această tranzacție.

Perioada de exercitare a drepturilor de preferință va fi de 30 zile, începând din a treia zi lucrătoare după încheierea perioadei de tranzacționare a drepturilor de preferință, respectiv între: 04.06.2021 și 03.07.2021. Subscrierea în cadrul Ofertei se va realiza în intervalul 9:00 -17.00 ale fiecărei zile lucrătoare, cu excepţia ultimei zile lucrătoare când programul de subscriere este 9.00-13.00.

 

DISCLAIMER

Documentele pe care încercaţi să le accesaţi vă sunt puse la dispoziţie pe această pagină de internet de către Holde Agri Invest S.A., cu bună credinţă şi exclusiv în scop informativ. Aceste documente nu se adresează, sau, după caz, nu sunt accesibile, persoanelor din Statele Unite ale Americii sau persoanelor care au reședința sau care se află în Australia, Canada, Japonia sau orice altă jurisdicţie în care punerea la dispoziție a documentelor pe care încercaţi să le accesaţi ar încălca legile și reglementările aplicabile.

Documentele nu reprezintă şi nu fac parte din nicio ofertă sau solicitare de a cumpăra sau a subscrie valori mobiliare care s-ar derula în Statele Unite ale Americii, Australia, Canada, Japonia sau în orice jurisdicţie în care astfel de oferte sau vânzări sunt ilegale („Jurisdicţiile Excluse”). Valorile mobiliare în legătură cu care urmează să se desfășoare o ofertă nu au fost şi nu vor fi înregistrate în baza Legii privind Valorile Mobiliare din SUA, 1933, cu modificările ulterioare, sau în baza altor legi aplicabile privind valorile mobiliare din orice stat, provincie, teritoriu, district sau jurisdicţie din Jurisdicțiile Excluse.